Zespół Rowerowy

Zespół ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta Tczewa powołany został 25 lutego 2013r. W składzie Zespołu znajdują się przedstawiciele Rady Miejskiej, urzędnicy, pracownicy służb miejskich oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń społecznych, których statutowe działania koncentrują się na tematyce rowerowej.

Zespół ma na celu wykonywanie funkcji konsultacyjnej i koordynacyjnej na rzecz rozwoju ruchu rowerowego w Tczewie.

Szczegółowe zadania zespołu ustala Regulamin prac Zespołu (dokument poniżej).

Skład zespołu:

 1. Grzegorz Pawlikowski – przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Tczewie, kierujący pracami zespołu
 2. Roman Kucharski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Tczewie
 3. Maciej Skiberowski – przedstawiciel Rady Miejskiej w Tczewie / przedstawiciel firmy FLEX
 4. Anna Markowska – przedstawicielka firmy EATON
 5. Krzysztof Sommer – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
 6. Monika Fabich – przedstawicielka Straży Miejskiej w Tczewie
 7. Jerzy Cyganowski – przedstawiciel Fabryka Sztuk
 8. Paulina Kremer – przedstawicielka Tczewskich Kurierów Rowerowych
 9. Piotr Kończewski – przedstawiciel Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE
 10. Artur Rajkowski – przedstawiciel Tczewskiej Inicjatywy Rowerowej
 11. Michał Kwiatkowski – przedstawiciel Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
 12. Andrzej Fabich – przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Biuro Planowania Przestrzennego
 13. Magdalena Tkaczyk – przedstawicielka Urzędu Miejskiego, Wydział Rozwoju Miasta
 14. Sebastian Lorenc – przedstawiciel Urzędu Miejskiego, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym
 15. Marcin Górny – przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg
 16. Marcin Wujecki – mieszkaniec miasta Tczewa
 17. Borys Szoła – mieszkaniec miasta Tczewa
 18. Jacek Kamycki – mieszkaniec miasta Tczewa

pdf Zarządzenie nr 45/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 lutego 2013 r. w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 46/2013 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 lutego 2013 r. w spr. zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 72/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 73/2015 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie w spr. zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 231/2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 19.07.2016 r. w sprawie: powołania Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta (zarządzenie zastępujące wszystkie poprzednie)

pdf Zarządzenie nr 200/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 05.07.2017 r. zmieniające zarządzenie w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 33/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12.02.2018 r. zmieniające zarządzenie w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 39/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lutego 2019 r. w spr. zatwierdzenia Regulaminu Zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 40/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lutego 2019 r. w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 205/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 czerwca 2019 r.  zmieniające zarządzenie nr 40/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lutego 2019 r. w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 206/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10 czerwca 2019 r.  zmieniające zarządzenie nr 39/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lutego 2019 r. w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 31/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 31 stycznia 2020 r.  zmieniające zarządzenie nr 40/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lutego 2019 r. w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

pdf Zarządzenie nr 133/2021 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 18 maja 2021 r.  zmieniające zarządzenie nr 40/2019 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 12 lutego 2019 r. w spr. powołania zespołu ds. polityki rowerowej przy Prezydencie Miasta

Protokoły z posiedzenia zespołu:

– Spotkanie nr 1 – 13.03.2013r. pdf
– Spotkanie nr 2 – 24.04.2013r. pdf
– Spotkanie nr 3 – 22.05.2013r. pdf
– Spotkanie nr 4 – 26.06.2013r. pdf
– Spotkanie nr 5 – 18.09.2013r. pdf
– Spotkanie nr 6-7 – 13.03.2014r. pdf
– Spotkanie nr 8 – 05.03.2015r.pdf
– Spotkanie nr 9 – 18.03.2015r.pdf
– Spotkanie nr 10 – 24.03.2015r. – wizytacja w terenie
– Spotkanie nr 11 – 08.06.2015r.pdf
– Spotkanie nr 12 – 15.07.2015r.pdf
– Spotkanie nr 13 – 05.08.2015r.pdf
– Spotkanie nr 14 – 02.09.2015r.pdf
– Spotkanie nr 15 – 07.10.2015r.pdf
– Spotkanie nr 16 – 25.11.2015r.pdf
– Spotkanie nr 17 – 13.01.2016r.pdf
– Spotkanie nr 18 – 03.02.2016r.pdf
– Spotkanie nr 19 – 02.03.2016r.
pdf– Spotkanie nr 20 – 30.03.2016r.pdf
– Spotkanie nr 21 – 04.05.2016r.pdf
– Spotkanie nr 22 – 06.06.2016r.pdf
– Spotkanie nr 23 – 05.07.2016r.pdf
– Spotkanie nr 24 – 07.09.2016r.pdf
– Spotkanie nr 25 – 05.10.2016r.pdf
– Spotkanie nr 26 – 02.11.2016r.pdf
– Spotkanie nr 27 – 14.12.2016r.pdf
– Spotkanie nr 28 – 01.02.2017r.pdf
– Spotkanie nr 29 – 01.03.2017r.pdf
– Spotkanie nr 30 – 12.04.2017r.pdf
– Spotkanie nr 31 – 10.05.2017r.pdf
– Spotkanie nr 32 – 21.06.2017r.pdf
– Spotkanie nr 33 – 05.07.2017r.pdf
– Spotkanie nr 34 – 13.09.2017r.pdf
– Spotkanie nr 35 – 04.10.2017r.pdf
– Spotkanie nr 36 – 10.01.2018r.pdf
– Spotkanie nr 37 – 07.02.2018r.pdf
– Spotkanie nr 38 – 07.03.2018r.pdf
– Spotkanie nr 39 – 09.05.2018r. pdf
– Spotkanie nr 40 – 06.06.2018r. pdf
– Spotkanie nr 41 – 29.08.2018r. pdf
– Spotkanie nr 42 – 05.09.2018r. pdf
– Spotkanie nr 43 – 07.11.2018r. pdf
– Spotkanie nr 44 – 03.12.2018r. pdf
– Spotkanie nr 45 – 09.04.2019r.pdf
– Spotkanie nr 46 – 12.06.2019r.pdf
– Spotkanie nr 47 – 03.07.2019r.pdf
– Spotkanie nr 48 – 06.11.2019r.pdf
– Spotkanie nr 49 – 15.01.2020r.pdf
– Spotkanie nr 50 – 05.02.2020r.pdf
– Spotkanie nr 51 – 30.04.2020r. – spotkanie odwołane
– Spotkanie nr 52 – 28.05.2020r.pdf
– Spotkanie nr 53 – 29.08.2020r.pdf
– Spotkanie nr 54 – 24.09.2020r.pdf
– Spotkanie nr 55 – 17.12.2020r.pdf
– Spotkanie (online) nr 56 – 27.01.2021r. pdf
– Spotkanie nr 57 – 24.06.2021r. – spotkanie w terenie pdf
– Spotkanie nr 58 – 28.10.2021r pdf
– Spotkanie nr 59 – 24.11.2021r pdf
– Spotkanie nr 60 – 05.05.2022r. – spotkanie w terenie
– Spotkanie nr 61 – 25.08.2022r. pdf
– Spotkanie nr 62 – 11.01.2023r. pdf
– Spotkanie nr 63 – 14.06.2023r. pdf

Skip to content