Edycja 2019

Podobnie jak w zeszłym roku, uczniowie i uczennice tczewskich szkół podstawowych mają okazję pogłębić i utrwalić swoją wiedzę na temat zasad bezpiecznego poruszania się w mieście. Dzieje się to podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez Tczewskich Kurierów Rowerowych, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Na zrównoważony transport wpływa wiele elementów. Niejednokrotnie przyczyna konfliktów, zdarzeń i wypadków drogowych leży w braku odpowiedniego, merytorycznego i praktycznego, przygotowania wszystkich uczestników ruchu drogowego do poruszania się po mieście. Edukacja rowerowa to nie tylko podnoszenie swoich kompetencji jako rowerzysty, ale także nauka kulturalnego współżycia na drogach oraz zwrócenie uwagi na racjonalne wykorzystanie zasobów.

– Najważniejsze jest dla nas, żeby uczestniczki i uczestnicy zajęć mieli okazję przekuwać wiedzę w praktykę. Sprawdzamy czy rozumieją i potrafią zastosować wyuczone zasady, a tym samym bezpiecznie poruszać się po drogachmówi Emilia Garska z Tczewskich Kurierów Rowerowych.

W programie uczestniczy dziewięć szkół. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, jak zbudowany jest rower, jak samodzielnie poradzić sobie z drobnymi naprawami, a także będą rozwiązywać łamigłówki dotyczące zasad ruchu drogowego. Program obejmuje także zajęcia praktyczne w ruchu drogowym.

Z uwagi na bardzo zły stan rowerów dzieci uczestniczących w zeszłorocznej edycji programu nauki jazdy na rowerze, od tego roku uzupełniamy program o bezpłatny serwis rowerowy, który obejmie każdy rower dziecka uczestniczącego w programie.

Zakres realizacji programu:

 1. Opracowanie i realizację programu rozwoju ruchu rowerowego w szkołach, w tym praktycznej edukacji rowerowej w wymiarze 81 godz. (1 godz. lekcyjna = 45 min), z uwzględnieniem założeń:
  1. Cykl jednego bloku zajęć programu był rozpisany na 9 godz. (lekcyjnych).
  2. Program zakładał realizację: zajęć wprowadzających prowadzonych metodą warsztatową (2 godz.), zajęć z budowy i serwisu roweru (2 godz.), zajęć na placyku manewrowym (2 godz.) oraz zajęć w podgrupach w ruchu ulicznym (3 osobne po 1 godz. lub 2 osobne po 1,5 godz.).
  3. Działania były skierowane do uczniów i uczennic ze szkół podstawowych, którzy zdali egzamin na kartę rowerową.
  4. Program nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym, był zrealizowany dla min. 80 uczniów w wymiarze łącznie 81 godz. (lekcyjnych).
  5. Szkolone grupy musiały pochodzić z co najmniej 4 różnych szkół.
  6. Jedna grupa liczyła max. 12 os.
  7. Jeden cykl zajęć dla jednej grupy to 9 godz. lekcyjnych.
  8. Wszystkie zajęcia poza tymi, organizowanymi w ruchu ulicznym, były prowadzone na terenie szkoły, do której uczęszczają uczniowie danej grupy.
  9. Zajęcia w ruchu ulicznym były prowadzone przez min. dwóch trenerów i opcjonalnie nauczyciela z danej szkoły.
  10. Rozpoczęcie zajęć na placyku manewrowym było poprzedzone przeprowadzeniem serwisu rowerowego każdej osoby uczestniczącej w zajęciach. Serwis rowerowy Wykonawca przeprowadzi na terenie danej szkoły i będzie on obejmował:
   • czyszczenie napędu, przerzutki przedniej i tylnej oraz hamulców,
   • smarowanie łańcucha, przerzutek oraz napędu,
   • regulacja przerzutek,
   • regulacja hamulców,
   • podcentrowanie kół,
   • pompowanie kół,
   • kasowanie luzów na piastach kół, steru kierownicy i mechanizmu korbowego,
   • kontrola połączeń śrubowych i kasowanie luzów,
   • sprawdzenie sprawności i skuteczności działania podzespołów roweru wraz z informacją zwrotna dla klienta,
   • wymiana klocków i linek, o ile rower tego wymaga.
  11.  Z każdego wykonanego serwisu, została sporządzona karta serwisowa, jaka została przekazana dziecku uczestniczącemu w zajęciach z edukacji rowerowej. Karta serwisowa ma za zadanie poinformować dziecko oraz jego rodziców o tym, które elementy roweru zostały sprawdzone, naprawione oraz co wymaga specjalistycznej naprawy, a czego nie obejmował podstawowy serwis przeprowadzony przez Wykonawcę. Karta serwisowa ma mieć charakter edukacyjny.

Edukacja rowerowa jest realizowana w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Skip to content