Pomiary ruchu

W lipcu 2012 roku, przy ul. Pomorskiej, została zamontowana pętla indukcyjna, która zlicza rowerzystów jadących do/z dworca PKP. Licznik przedstawia nie tylko bieżącą ogólną liczbę przejazdów tczewskich cyklistów, lecz umożliwia również podgląd różnorakich statystyk dziennych, tygodniowych, czy miesięcznych. Na stronie licznika http://tczew.visio-tools.com, dostępne są również podsumowania dotyczące intensywności ruchu rowerowego w Tczewie, np. dzień/tydzień/miesiąc z najwyższą liczbą przejazdów, czy też średnie wartości zliczeń z danego dnia lub tygodnia.

Od kwietnia 2018 roku, dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej, funkcjonują kolejne liczniki rowerowe. Lokalizacje pętli indukcyjnych to: Wojska Polskiego, Armii Krajowej oraz Gdańska. Liczniki identycznie, jak ten na ul. Pomorskiej, przedstawiają nie tylko bieżącą ogólną liczbę przejazdów tczewskich cyklistów, lecz umożliwiają również podgląd różnorakich statystyk dziennych, tygodniowych, czy miesięcznych. Na stronach liczników http://wojskapolskiego.visio-tools.com/ ; http://armiikrajowej.visio-tools.com/ ; http://gdanska.visio-tools.com/ dostępne są również podsumowania dotyczące intensywności ruchu rowerowego w Tczewie, np. dzień/tydzień/miesiąc z najwyższą liczbą przejazdów, czy też średnie wartości zliczeń z danego dnia lub tygodnia.

Zakup i montaż liczników został zrealizowany w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).Skip to content