Edycja 2018

Najpierw odpowiednie przygotowanie

Pod koniec kwietnia wystartowały pierwsze zajęcia z edukacji rowerowej dla dzieci i młodzieży. Tczewscy Kurierzy Rowerowi opracowali cykl zajęć opartych na nabyciu wiedzy teoretycznej oraz działaniach w praktyce, w ruchu ulicznym. Większość uczniów, ze zgłoszonych szkół, pierwsze spotkania ma już za sobą. Podczas zajęć w placówkach na dzieci i młodzież czekał quest (czyli gra osadzona w obrębie szkoły) i placyk manewrowy, odzwierciedlające rzeczywiste sytuacje drogowe oraz infrastrukturę miejską. Uczniowie i uczennice opracowali mapy prezentujące ich podróż do szkoły, na której zaznaczyli pozytywne a także subiektywnie niebezpieczne miejsca w naszym mieście. Zgromadzone informacje pomogły stworzyć plan trasy, którą na kolejnych zajęciach uczestnicy przemierzyli wraz z Anną Jaremko ze Stowarzyszenia Rowerowa Gdynia oraz Tczewskimi Kurierami Rowerowymi.

Relacja z trasy

Przed wyjazdem w miasto, rowery są sprawdzane pod kątem sprawności. Organizatorzy przypominają dzieciom, jakie zasady panują podczas poruszania się w kolumnie rowerowej i weryfikują, czy utrwaliły wiedzę z zajęć teoretycznych. Chwilę przed startem, część dzieci mówi, że czuje strach, ale mimo to nie mogą doczekać się, aż wyruszą w teren.

Po 45-minutowej jeździe ścieżkami rowerowymi oraz ulicami, uczniowie i uczennice są podekscytowani. Okazuje się, że początkowy strach szybko minął a wcześniejsze przygotowanie pomogło przy poprawnej sygnalizacji skrętów i uniknięciu niebezpiecznych zachowań. W trakcie przejażdżki, prowadzący kilkukrotnie stopują całą kolumnę. Podczas przystanków analizują poszczególne odcinki i dopytują uczestników, co sądzą o danych drogach, przejazdach rowerowych i konkretnych sytuacjach.

Na pytanie „Jak Wam się podobało?” wszyscy zgodnie odpowiadają „Fajnie!”. Dochodzą też zdania, iż wczesny strach był niepotrzebny. Po zakończeniu przejazdu i podsumowaniu zajęć, dzieci rozjeżdżają się do domów pewniejsze, bardziej uważne na wszystkich uczestników ruchu, a przede wszystkim, ciekawe kolejnych zajęć.

Jesteśmy zachwyceni energią i zaangażowaniem uczniów i uczennic uczestniczących w warsztatach. Dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych miejscach rowerowej aktywności w mieście, odkryliśmy prawdziwe talenty w poruszaniu się rowerami cargo (towarowymi), a nawet znaleźliśmy pasjonatów mechaniki rowerowej. Nic tylko czekać na kolejne pokolenia aktywistów i aktywistek rowerowych w Tczewie – komentuje Paulina Kremer (Tczewscy Kurierzy Rowerowi).

Polityka rowerowa

Dla każdej z grup, liczącej od 8 do 12 uczniów, zaplanowano po 3h jazdy w terenie oraz 5h przygotowania, obejmujące zakresem warsztat, naukę budowy roweru oraz placyk manewrowy.

– Edukacja rowerowa to pomysł zainicjowany przez Zespół ds. polityki rowerowej, realizowany przez Urząd Miejski w Tczewie. Docelowo, grupy objęte podobnym programem edukacyjnym, będą składały się także z osób starszych, kobiet i innych środowisk zdiagnozowanych jako czujące się niepewnie na rowerze w przestrzeni miejskiej. Działania mają na celu niwelować niebezpieczne sytuacje drogowe z udziałem rowerzystów oraz promować jazdę jednośladami po mieście. – mówi Grzegorz Pawlikowski z Urzędu Miejskiego.

Lista szkół zgłoszonych do programu:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Tczewie
 2. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Tczewie
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Tczewie
 4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Tczewie
 5. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Tczewie
 6. Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie
 7. Fontanna Marzeń Prywatna Szkoła Podstawowa

Zakres realizacji programu:

 1. Opracowanie i realizację programu rozwoju ruchu rowerowego w szkołach, w tym praktycznej edukacji rowerowej, odbył się w wymiarze 72 godz. (1 godz. lekcyjna = 45 min), z uwzględnieniem założeń:
  1. Cykl jednego bloku zajęć programu był rozpisany na 8 godz. (lekcyjnych).
  2. Program zakładał realizację: zajęć wprowadzających prowadzonych metodą warsztatową (2 godz.), zajęć z budowy i serwisu roweru (1 godz.), zajęć na placyku manewrowym (2 godz.) oraz zajęć w podgrupach w ruchu ulicznym (3 osobne po 1 godz.).
  3. Działania były skierowane do uczniów i uczennic ze szkół podstawowych, którzy zdali egzamin na kartę rowerową.
  4. Program nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym, był zrealizowany dla min. 80 uczniów w wymiarze łącznie 72 godz. (lekcyjnych).
  5. Szkolone grupy musiały pochodzić z co najmniej 4 różnych szkół.
  6. Jedna grupa liczyła max. 12 os.
  7. Jeden cykl zajęć dla jednej grupy to 8 godz. lekcyjnych.
  8. Wszystkie zajęcia poza tymi organizowanymi w ruchu ulicznym, były prowadzone na terenie szkoły, do której uczęszczają uczniowie danej grupy.
  9. Zajęcia w ruchu ulicznym, były prowadzone przez min. dwóch trenerów i nauczyciela z danej szkoły.

Cały program jest realizowany w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).

fot. Sławomir Gawroński

fot. Sławomir Gawroński

fot. Sławomir Gawroński

fot. Sławomir Gawroński

fot. Sławomir Gawroński

fot. Sławomir Gawroński

Skip to content