Kampania ETZT – MIŁO! Tydzień Mobilności Aktywnej

Od roku 2006 w Tczewie organizowana jest lokalna odsłona corocznej kampanii Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, w ramach której szczególne miejsce zajmują akcje Miejski Przejazd Rowerowy oraz Dzień Bez Samochodu.

W ramach kampanii ETZT na przestrzeni ostatnich 10 lat odbywały się konferencje, prelekcje w szkołach, konkursy, happeningi w przestrzeni miejskiej, zawody MTB oraz olimpiady rowerowe. Jedną z głównych atrakcji ETZT stanowiły pikniki mobilności aktywnej (zwane też „miasteczkami rowerowymi”), na których organizowane są konkursy, działania animacyjne, gry i zabawy dla najmłodszych, warsztaty, pokazy itp. Drugim głównym działaniem w ramach kampanii ETZT był Miejski Przejazd Rowerowy po wyłączonych z ruchu samochodowego ulicach miasta. Co roku w przejeździe uczestniczy kilkuset rowerzystów (od 100 do 500 osób).

W roku 2011 festiwal rowerowy oraz przejazd rowerowy przyciągnęły znaczną liczbę uczestników. Impreza zajęła pierwsze miejsce w ogłoszonym przez Ministerstwo Środowiska ogólnopolskim konkursie na najlepiej zorganizowaną kampanię Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu.

Celem ETZT jest kształtowanie proekologicznych wzorców zachowań, tj. zachęcenie jak największej liczby osób do używania alternatywnych form transportu, takich, jak komunikacja publiczna, piesza i rowerowa. Kampania ma na celu również podnoszenie świadomości nt. zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem ekologicznym oraz jego konsekwencji dla człowieka i jego środowiska życia, jak również promocję postaw przyjaznych środowisku.

Od 2016 roku kampania występuje pod hasłem: “MIŁO! Tydzień Mobilności Aktywnej”. Lokalna odsłona tczewskiej kampanii przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu, powstających wskutek stale rosnącej liczby osób korzystających z samochodów w codziennym transporcie. Tym samym akcja ta pozytywnie wpływa na polepszenie jakości życia w mieście i na zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz upowszechnia wiedzę o negatywnych konsekwencjach masowej motoryzacji.

Skip to content