Badanie rowerowe 2017 – MEVO

W okresie marzec-czerwiec br., prowadziliśmy badanie ankietowe (internetowe i papierowe) wśród mieszkańców Tczewa. Większość pytań dotyczyła Systemu Roweru Metropolitalnego, ale kilka dotyczyło również ogólnych zachować transportowych mieszkańców Tczewa. W ramach badania zebrano 837 ankiet. Badanie prowadzono dwutorowo. Ankiety zbierano w formie papierowej (308 ankiet) oraz elektronicznej (529 ankiet).

Wśród wyników badania warto zwrócić uwagę na:
– 1/3 badanych osób deklaruje chęć korzystania z systemu roweru publicznego,
– największymi zwolennikami roweru publicznego są osoby w wieku 16-35 lat,
– wśród najważniejszych elementów systemu roweru publicznego dla mieszkańców są: cena wypożyczenia, lokalizacja stacji i dostępność rowerów,
– mieszkańcy w większości deklarują chęć płacenia abonamentu w wysokości max 20 zł m/c,
– cena za 1 min. przejazdu według mieszkańców nie powinna wynosić więcej niż 10 gr.

Spośród innych pytań, wyniki prezentują się następująco:
– 1/2 badanych posiada 1 samochód w gospodarstwie domowym, a 1/4 badanych nie posiada żadnego samochodu,
– tylko 17% badanych nie posiada żadnego roweru w gospodarstwie domowym,
– 1/5 posiada 1 rower w gospodarstwie domowym i tyle samo posiada 2, 3 i 4 lub więcej rowerów,
– więcej badanych posiada rower niż samochód,
– wśród badanych częściej mężczyźni niż kobiety korzystają z roweru (64% do 36%), a w przypadku samochodu, stosunek ten wynosi 50%-50%.

Na pytanie jakim transportem poruszasz się najczęściej po Tczewie (w okresie marzec-listopad), badani odpowiedzieli:

  1. Samochód – 36%
  2. Autobus – 24%
  3. Pieszo – 24%
  4. Rowerem – 16%

Z uwagi na dużą ilość ankiet pozyskanych internetowo (ok. 60%) i samą metodologię badania, patrzymy na wynik ostatniego pytania z dystansem i traktujemy go jako orientacyjny wynik.

W badaniu wzięło udział 837 mieszkańców i mieszkanek Tczewa.

Całe podsumowanie badania można pobrać tutaj.

Skip to content