Tczewska Karta Rowerowa

W ramach realizacji  „Programu rozwoju ruchu rowerowego w szkołach – Hop! Na Rower”, we współpracy z nauczycielami tczewskich szkół podstawowych został opracowany model Tczewskiej Karty Rowerowej.

Karta rowerowa jest dokumentem potwierdzającym uprawnienie osoby po osiągnięciu wieku 10 lat do kierowania rowerem po drogach rowerowych i po jezdni. Do 10 roku życia rowerzysta jest traktowany jak pieszy i musi poruszać się po chodniku.

logo Tczewskiej Karty Rowerowej: Spółdzielnia Socjalna HECA

Powstała inicjatywa ma na celu zwiększenie frekwencji dzieci przystępujących i zdających egzamin na kartę rowerową dzięki ujednoliceniu zasad przeprowadzania egzaminów w szkołach podstawowych na terenie miasta Tczewa.

Prace nad programem objęły warsztaty dla nauczycieli z zakresu opracowania jednolitych dla Tczewa arkuszy egzaminacyjnych, a także przygotowywania i egzaminowania uczniów na kartę rowerową.

W związku z przedłużającym się stanem epidemii COVID-19 pytania do części teoretycznej egzaminu zostały przygotowane dodatkowo w wersji elektronicznej na platformie www.quizizz.com. Dzięki temu szkoły będą mogły przeprowadzić egzamin teoretyczny pomimo nauki zdalnej.

– Liczymy, że ujednolicenie zasad przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową wpłynie na bezpieczniejsze poruszanie się na drogach, co przyczynia się do zmniejszenia odsetka wypadków z udziałem rowerzystówMirosław Pobłocki Prezydent Miasta Tczewa

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tczewa w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową w szkołach podstawowych na terenie miasta Tczewa oraz arkusze egzaminacyjne znajdą Państwo poniżej do pobrania.

Prace nad modelem Tczewskiej Karty Rowerowej były prowadzone we współpracy ze Spółdzielnią Socjalną HECA – Tczewscy Kurierzy Rowerowi.

– Zależało nam na tym, by pytania egzaminacyjne były napisane prostym językiem, a sytuacje dotyczyły rozwiązań, które możemy spotkać w Tczewie. Mamy nadzieję, że przełoży się to na dużą zdawalność egzaminu i mniejszy stres z nim związany. Pandemia pokrzyżowała nam szyki, bo nie mogliśmy wejść do szkół z ciekawymi rowerowymi wydarzeniami promującymi kartę ani przeprowadzić cyklu zajęć praktycznych. Liczymy, że w przyszłym roku to się uda i zrealizujemy kompleksowy program promocji ruchu rowerowego w szkołach! – Paulina Kremer Spółdzielnia Socjalna HECA – Tczewscy Kurierzy Rowerowi

Opracowanie i realizację programu rozwoju ruchu rowerowego było realizowane w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).

Zarządzenie Nr 27 /11/2020 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 06.11.2020 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową w szkołach podstawowych na terenie miasta Tczewa

Chcesz sprawdzić swoją wiedzę? Wypełnij test ONLINE na Tczewską Kartę Rowerową (UWAGA! TESTY ELEKTRONICZNE JUŻ DZIAŁAJĄ!)

Test online nr 1
Test online nr 2
Test online nr 3
Test online nr 4
Test online nr 5
Test online nr 6
Test online nr 7
Test online nr 8
Test online nr 9
Test online nr 10

Pobierz testy w wersji PDF (KILKA TESTÓW PDF WYMAGA AKTUALIZACJI WIĘC ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z WERSJI ELEKTRONICZNYCH, KTÓRE SĄ POWYŻEJ)
Test nr 1
Test nr 2
Test nr 3
Test nr 4
Test nr 5
Test nr 6
Test nr 7
Test nr 8
Test nr 9
Test nr 10

Kampania jest realizowana w ramach projektu pt.: „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.”.

Skip to content