Bypad 2018

BYPAD (Bicycle Policy Audit – Audyt Polityki Rowerowej) jest wszechstronnym, partycypacyjnym narzędziem badania jakości polityki rowerowej. Metodologia ta opiera się na ocenie systemu zarządzania jakością według standardów ISO. Została wypracowana przez międzynarodowe konsorcja w ramach trzech współfinansowanych przez Unię Europejską projektów w latach 1999-2008.

BYPAD to dokładnie przygotowany proces, który pozwala profesjonalnie zaplanować politykę rowerową danego miasta. Skorzystało z niego już ponad 200 samorządów z 24 krajów, w tym już sześć z Polski. Tczew był pierwszym miastem w Polsce, który skorzytał z tej metodologii.

Dotychczas zostały wykonane 2 raporty BYPADu dla Tczewa. Pierwszy 20 maja 2009 roku, a drugi 31 lipca 2012 roku. Oba raporty wykonało Pomorskie Stowarzyszenie “Wspólna Europa” pod egidą zespołu: Piotr Kuropatwinski, Andrzej B. Piotrowicz i Alex Sully.

Obecny raport jest na etapie diagnozy, jaka została wykonana jesienią 2018 roku i na wiosnę 2019 roku została zaktualizowana. Jesienią 2019 roku odbyły się przejazdy terenowe po infrastrukturze rowerowej, z których będzie kolejny raport. Na 2020 czeka nas projektowanie działań do realizacji przez miasto Tczew.

“Diagnoza polityki rowerowej 14 gmin przystępujących do realizacji projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S” – podbierz plik

“Konsultacje wyników diagnozy jakości polityki rowerowej 14 gmin przystępujących do realizacji projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego OMG-G-S (raport przejściowy)” – podbierz plik

Raport z certyfikacji polityki rowerowej 14 gmin OMG-G-S opartej o metodologię BYPAD — Tczew – pobierz plik

Skip to content