Edukacja rowerowa

Na zlecenie Gminy Miejskiej Tczew, Fundacja To i Co opracowała program rozwoju ruchu rowerowego w szkołach oraz edukacji rowerowej osób dorosłych. Instruktorzy delegowani przez Tczewskich Kurierów Rowerowych przeprowadzą warsztaty teoretyczne oraz praktyczne.

Zajęcia dla szkół:

Cykl jednego bloku zajęć programu będzie rozpisany na 8 godz. lekcyjnych. Program będzie zakładał realizację:

 1. Zajęć wprowadzających prowadzonych metodą warsztatową (2 godz. lekcyjne) w formule questu – tj. gry osadzonej w przestrzeni szkoły, na którą składa się wykonanie przez uczniów i uczennice kilkunastu zadań, podnoszących wiedzę i umiejętności w zakresie prawa o ruchu drogowym, bezpieczeństwa podczas poruszania się rowerem, rodzajów rowerów, budowy roweru, infrastruktury rowerowej w mieście itp. Za przebieg questy odpowiadać będą trzy osoby prowadzące ze strony Wykonawcy.
 2. Zajęć z budowy i serwisu roweru (1 godz. lekcyjna) – podczas zajęć uczniowie i uczennice nauczą się, w jaki sposób napompować koła, wyregulować wysokość kierownicy i siodełka, sprawdzić, czy kierownica jest prosta, czy koło jest wycentrowane, jak założyć łańcuch, który spadł, jak przypiąć rower, by zabezpieczyć go przed kradzieżą. Uczniowie i uczennice przekonają się także, co sprawia, że rower się porusza, dowiedzą się, jak jest zbudowany rower. Zajęcia prowadzone będą metodą aktywną, przez dwie osoby prowadzące ze strony Wykonawcy.
 3. Zajęć na placyku manewrowym (2 godz. lekcyjne) – placyk manewrowy zostanie przygotowany przez wykonawcę w następujący sposób: przygotowanie znaków drogowych, symulacji dróg, chodników, ścieżek. Ponadto wykonawca przygotuje miejsca utrudnionego ruchu, by uświadomić uczennicom i uczniom, jak zachowuje się rower na różnych nawierzchniach, przy podjeździe pod wysoki krawężnik itp. Uczniowie i uczennice będą wykonywać zadania imitujące sytuacje w ruchu drogowym. Dodatkowo uczniowie i uczennice będą mogli spróbować jazdy na rowerach nietypowych typu cargo.
 4. Zajęć w podgrupach w ruchu ulicznym (3 godz. lekcyjne). Celem utrwalenia wiedzy, zajęcia w ruchu ulicznym będą prowadzone w systemie 3 osobne spotkania po 1 godz. lekcyjnej. Zajęcia obejmować będą następujący zakres:
 • ścieżka rowerowa – oznakowanie, zasady poruszania się
 • kontraruch – oznakowanie, zasady poruszania się
 • ciąg pieszo-rowerowy – oznakowanie, zasady poruszania się
 • pas rowerowy w granicach jezdni – oznakowanie, zasady poruszania się
 • przejazd rowerowy – oznakowanie, zasady poruszania się, zasady poruszania się po jezdni
 • „język” rowerzystów – jak sygnalizować innym użytkownikom ruchu nasze zamiary
 • jak i komu zgłaszać propozycje usprawnień – spotkanie terenowe z oficerem rowerowym

Działania będą skierowane do uczniów i uczennic ze szkół podstawowych, którzy zdali egzamin na kartę rowerową. Program nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznych będzie zrealizowany dla min. 80 uczniów w wymiarze łącznie 72 godz. lekcyjnych. Szkolone grupy będą pochodzić z co najmniej 4 różnych szkół. Jedna grupa to max. 12 os. Jeden pakiet dla jednej grupy to 8 godz. lekcyjnych. Wszystkie zajęcia oprócz tych w ruchu ulicznym, będą prowadzone na terenie szkoły, do której uczęszczają uczniowie danej grupy. Zajęcia w ruchu ulicznym będą prowadzone przez min. dwóch trenerów i nauczyciela z danej szkoły. Na udział uczniów w programie, Wykonawca zbiera odpowiednie zgody rodziców, w tym zgody na przetwarzanie wizerunku.

Fundacja To i Co zapewni trzy rowery do dyspozycji uczniów i uczennic, którzy nie posiadają własnego roweru. Po zakończeniu cyklu, rowery zostaną rozlosowane pomiędzy uczestników nieposiadających roweru. Uczniowie i uczennice otrzymają komplet materiałów, w tym plecaki rowerowe.

Po przeprowadzeniu wszystkich zajęć w ramach cyklu, Fundacja To i Co sporządzi raport ewaluacyjny osobno dla każdej ze szkół, w celu umożliwienia dalszego prowadzenia działań edukacyjnych oraz ukierunkowania działań inwestycyjnych oraz w zakresie zmian organizacji ruchu.

Zajęcia dla dorosłych
Program będzie zakładał realizację autorskiego programu w czterech grupach:

Grupa I – rodzice z dziećmi (12 osób)

Postawa: czas z dziećmi na rowerze – jest czasem dla rodziny 2h

 • spotkanie inspiracyjne z osobami, które aktywnie spędzają czas z rodziną przy wykorzystaniu roweru
 • warsztatowe wypracowanie z osobami uczestniczącymi korzyści z poruszania się z dziećmi po mieście na rowerze
 • warsztaty animacyjne dla dzieci – zabawy związane z tematyką rowerową

Postawa: mogę dojeżdżać rowerem do pracy/szkoły/przedszkola na rowerze 1h

– zabawy na placu manewrowym z wykorzystaniem różnych sposobów przemieszczania się z dziećmi rowerem m.in.:

 • przyczepki dla dzieci
 • rower cargo long-john oraz trójkołowiec
 • trailgator (hol rowerowy)
 • rower z fotelikiem

Postawa: mogę bezpiecznie poruszać się z dzieckiem w ruchu drogowym na co dzień

– warsztat: jak przygotować rower/stój do jazdy rowerem 1 h

– jazda w ruchu drogowym (2 x po 2h) z przystankami przy różnych rozwiązaniach rowerowych:

 • ścieżka rowerowa – oznakowanie, zasady poruszania się
 • kontraruch – oznakowanie, zasady poruszania się
 • ciąg pieszo-rowerowy – oznakowanie, zasady poruszania się
 • pas rowerowy w granicach jezdni – oznakowanie, zasady poruszania się
 • przejazd rowerowy – oznakowanie, zasady poruszania się
 • zasady poruszania się po jezdni, w tym z dzieckiem
 • „język” rowerzystów – jak sygnalizować innym użytkownikom ruchu nasze zamiary
 • jak i komu zgłaszać propozycje usprawnień – spotkanie terenowe z oficerem rowerowym

GRUPA II – dziewczęta/kobiety

Postawa: rower jest narzędziem ekspresji mojej osobowości 1h

– warsztat prezentacja i omówienie różnych rodzajów odzieży na rower, przedstawienie argumentów i przepisów prawa dot. jazdy w kasku lub bez niego, sposób na jazdę na rowerze bez ubierania specjalistycznej odzieży kolarskiej, jaki rodzaj roweru wybrać do poruszania się po mieście (rodzaje rowerów)

Postawa: jestem aktywna, jestem fit na rowerze 2h

– warsztat – jak poruszanie się na rowerze wpływa na moje samopoczucie, aktywność fizyczną, kondycję, zdrowie

Postawa: Umiem bezpiecznie poruszać się na rowerze w mieście

– warsztat: jak przygotować rower/stój do jazdy rowerem 1 h

Podczas zajęć uczestniczki nauczą się, w jaki sposób napompować koła, wyregulować wysokość kierownicy i siodełka, sprawdzić, czy kierownica jest prosta, czy koło jest wycentrowane, jak założyć łańcuch, który spadł, jak przypiąć rower, by zabezpieczyć go przed kradzieżą. Dodatkową poznają techniki jazdy przy wykorzystaniu np. przerzutek różnych opon itp.

– jazda w ruchu drogowym (2 x po 2h) z przystankami przy różnych rozwiązaniach rowerowych:

 • ścieżka rowerowa – oznakowanie, zasady poruszania się
 • kontraruch – oznakowanie, zasady poruszania się
 • ciąg pieszo-rowerowy – oznakowanie, zasady poruszania się
 • pas rowerowy w granicach jezdni – oznakowanie, zasady poruszania się
 • przejazd rowerowy – oznakowanie, zasady poruszania się
 • zasady poruszania się po jezdni,
 • „język” rowerzystów – jak sygnalizować innym użytkownikom ruchu nasze zamiary
 • jak i komu zgłaszać propozycje usprawnień – spotkanie terenowe z oficerem rowerowym

Grupa III – osoby starsze w wieku 50+

Postawa: rower jest sposobem na utrzymanie aktywnego trybu życia 2h

– warsztat – jak poruszanie się na rowerze wpływa na moje samopoczucie, aktywność fizyczną, kondycję, zdrowie
pokaz rowerów elektrycznych, w tym trójkołowych – zajęcia na placu manewrowym

Postawa: Umiem bezpiecznie poruszać się na rowerze w mieście 2 h

– warsztatowe opracowanie miejsc na rowerowej mapie miasta, które budzą obawy i lęki osób uczestniczących lub w których nie wiedzą, jak się poruszać – miejsca te będą uwzględnione podczas zajęć w terenie, by przełamać bariery i zachęcić osoby uczestniczące do poruszania się na rowerze

– warsztat: jak przygotować rower/stój do jazdy rowerem – podczas zajęć osoby uczestniczące nauczą się, w jaki sposób napompować koła, wyregulować wysokość kierownicy i siodełka, sprawdzić, czy kierownica jest prosta, czy koło jest wycentrowane, jak założyć łańcuch, który spadł, jak przypiąć rower, by zabezpieczyć go przed kradzieżą. Dodatkowo, poznają techniki jazdy przy wykorzystaniu np. przerzutek, różnych opon itp.

– jazda w ruchu drogowym (2 x po 2h) z przystankami przy różnych rozwiązaniach rowerowych:

 • ścieżka rowerowa – oznakowanie, zasady poruszania się
 • kontraruch – oznakowanie, zasady poruszania się
 • ciąg pieszo-rowerowy – oznakowanie, zasady poruszania się
 • pas rowerowy w granicach jezdni – oznakowanie, zasady poruszania się
 • przejazd rowerowy – oznakowanie, zasady poruszania się
 • zasady poruszania się po jezdni,
 • poruszanie się na rowerze w miejscach zidentyfikowanych przez osoby uczestniczące jako niebezpieczne/trudne
 • „język” rowerzystów – jak sygnalizować innym użytkownikom ruchu nasze zamiary
 • jak i komu zgłaszać propozycje usprawnień – spotkanie terenowe z oficerem rowerowym

Grupa IV  – to zidentyfikowanie na etapie realizacji zadania, będzie wynikało z potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców

Zajęcia odbędą się wg schematu:

– zajęcia wprowadzające prowadzone metodą warsztatową (3 godz. lekcyjne), serwisu roweru (1 godz. lekcyjna) oraz zajęcia w podgrupach w ruchu ulicznym (4 godz. lekcyjne) w formie wspólnego przejazdu komentowanego przez osoby szkolone i szkolące na trasie wskazanej przez osobę szkolącą.

Program nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym będzie zrealizowany dla min. 32 osób w wymiarze łącznie 32 godz. lekcyjnych. Wykonawca zrealizuje program dla min. 4 grup, w tym min. 1 dla osób starszych w wieku 50+, min. 1 dla kobiet i min. 1 dla rodziców z dziećmi. Jedna grupa to 8-12 os. Jeden pakiet dla jednej grupy to 8 godz. lekcyjnych. Wykonawca odpowiada za proces rekrutacji. Osoby uczestniczące otrzymają komplet materiałów, w tym plecaki rowerowe. Zajęcia prowadzić będą każdorazowo, dwie osoby prowadzące.

Cały program jest realizowana w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).

Skip to content