RM Edycja 2016

Kampania organizowana jest przez Gminę Miejską Tczew w partnerstwie z Miastem Gdańsk, pomysłodawcą całej kampanii.

Głównym celem kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej.

Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach:
a) szkolnym,
b) klasowym,
c) indywidualnym.

O wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej placówce szkolnej lub klasie.

Zgłoszeni uczestnicy: 1751 uczniów klas 0 – VI czyli 37% ogółu uczniów w tej grupie wiekowej.

W kampanii „Rowerowy Maj” wzięły udział 4 szkoły:
– Sportowa Szkoła Podstawowa nr 2
– Szkoła Podstawowa nr 11
– Szkoła Podstawowa nr 7
– Niepubliczna Szkoła Podstawowa

Kampania trwała 18 dni – od 4 do 31 maja 2016 r.

Skip to content