Tczewski Bon Rowerowy

Tczewski Bon Rowerowy – program rozwoju ruchu rowerowego „Hop na Rower!”

W związku ze stanem pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wprowadzone w kraju ograniczenia związane z funkcjonowaniem komunikacji publicznej, w konsekwencji czego mniej osób może na co dzień wybierać ten środek transportu. Ponadto istnieje ryzyko, że część z pasażerów komunikacji publicznej, po ustaniu pandemii, przesiądzie się na stałe do prywatnego samochodu. Jakie to będzie miało skutki?

W Tczewie mamy zarejestrowanych prawie 29 tys. samochodów. Codziennie widzimy korki na naszych ulicach. Wyobraźmy sobie sytuację, w której wszystkie osoby korzystające na co dzień z autobusów wsiądą nagle do aut. Ruch będzie sparaliżowany!

Ponadto koronawirus nie spowodował zniknięcia innego trapiącego nas kłopotu –zanieczyszczenia powietrza. Tak więc, jeśli przesiądziemy się z autobusu do samochodów, w powietrzu pojawi się jeszcze więcej spalin, co gorzej wpłynie na nasz układ oddechowy.

W związku z czym zachęcamy do korzystania z komunikacji rowerowej.

Jazda rowerem w celach komunikacyjnych, podobnie jak jazda rekreacyjna lub sportowa (bez nadmiernego wysiłku) wzmacnia odporność organizmu oraz poprawia kondycję. Rower jest najlepszym środkiem transportu na krótkie odległości (do 5 km).

Wybierając rower dbamy nie tyko o swoje zdrowie, ale również o zdrowie osób, które muszą podróżować autobusem. Wybierając rower zamiast samochodu wpływamy na mniejsze korki w mieście. Wybierając rower wpływamy również na czystsze powietrze w naszym mieście.

W odpowiedzi na to wyzwanie miasto Tczew, wzorem dobrych praktyk z Francji, wprowadza Tczewski Bon Rowerowy – program rozwoju ruchu rowerowego „Hop na Rower!”, którego celem będzie pobudzenie ruchu rowerowego w dobie pandemii koronowirusa COVID-19.

Celem Tczewskiego Bonu Rowerowego jest zachęcenie mieszkańców i mieszkanek Tczewa do rozpoczęcia jazdy na rowerze poprzez naprawę ich rowerów oraz przeszkolenie w zakresie bezpiecznej jazdy na rowerze po Tczewie.

Proponujemy na początek 150 bonów w postaci 150 serwisów rowerowych i 150 godzin nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym.

Tczewski Bon Rowerowy to pakiet: 1 serwis roweru + 1 godz. nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym. Odbiorcami pakietów mogą być tylko osoby zamieszkałe na terenie miasta Tczewa, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie korzystały z roweru. Ponadto preferuje się osoby (pierwszeństwo dla kobiet) korzystające dotychczas w dojazdach do/z pracy z komunikacji publicznej.

Specyfikacja dla naprawy roweru:
– czyszczenie napędu, przerzutki przedniej i tylnej oraz hamulców,
– smarowanie łańcucha, przerzutek oraz napędu,
– regulacja przerzutek i hamulców
– centrowanie kół,
– pompowanie kół,
– kasowanie luzów na piastach kół, steru kierownicy i mechanizmu korbowego,
– kontrola połączeń śrubowych i kasowanie luzów,
– sprawdzenie sprawności i skuteczności działania podzespołów roweru wraz z informacją zwrotna dla klienta,
– bon na części w kwocie 70 zł: wymiana łańcucha, klocków hamulcowych i linek, opon oraz przerzutek, a także innych części wpływających na bezpieczeństwo jazdy.

W przypadku konieczności wymiany części roweru na większą kwotę, beneficjent bonu będzie miał możliwość dopłaty według indywidualnie przygotowanej wyceny.

Szczegółowy zakres nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznym:

– Program ma na celu nabycie przez osoby dorosłe praktycznych umiejętności, jak pewnie i bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym. Uczestnicy praktycznej nauki jazdy przećwiczą z instruktorami swoje codzienne trasy np. do pracy, szkoły, do rodziny, na działkę.

Mieszkańcy i mieszkanki Tczewa będą mogli/ły skorzystać z Tczewskiego Bonu Rowerowego tylko w pakiecie tj. serwis prywatnego roweru oraz 1 godz. nauki jazdy w ruchu ulicznym. Nie ma możliwości realizacji bonu tylko w zakresie samego serwisu.

Bon będzie realizowany w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną HECA tj. Tczewskimi Kurierami Rowerowymi. Osoby chętne do skorzystania z Tczewskiego Bonu Rowerowego zapraszamy na naszą stronę www.rower.tczew.pl oraz do kontaktu mailowego (korba@atoheca.pl) i telefonicznego (510 360 560).

REGULAMIN TCZEWSKIEGO BONU ROWEROWEGO

Realizacja programu rozwoju ruchu rowerowego w jest realizowana w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, w ramach Osi Priorytetowej 9 Mobilność, Działania 9.1. Transport miejski, Poddziałania 9.1.1. Transport miejski – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu RPPM.09.01.01-22-0006/17).

Skip to content