Standardy

Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Tczewa

Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej miasta Tczewa zawierają warunki techniczne służące planowaniu, projektowaniu, wykonywaniu i utrzymaniu infrastruktury rowerowej na terenie  miasta Tczewa. Standardy bazują na przykładach dobrej praktyki oraz analizie  problemów, z jakimi spotyka się ruch rowerowy w Polsce. Mają za zadanie uporządkować zarządzanie infrastrukturą rowerową na terenie miasta Tczewa oraz wskazać część gotowych rozwiązań do wykorzystania w pracach projektowych oraz w terenie.

Standardy stosują wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Tczewie, miejskie jednostki organizacyjne oraz podmioty działające na ich zlecenie przy planowaniu, projektowaniu, budowie, przebudowie, rozbudowie oraz remoncie infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Miejskiej Tczew, których zlecenie nastąpiło po wejściu w życie zarządzenia.

Standardy (link do pliku pdf) zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 456/2018 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 21.12.2018r. (link do pliku pdf)

Prawidłowe stojaki rowerowe

Dobry stojak powinien dawać możliwość oparcia roweru oraz przypięcia do niego ramy oraz jednego koła pojedynczym zapięciem typu  u-lock (kłódka szeklowa), niezależnie od typu roweru. Warto również, aby ten sam stojak pozwalał na przymocowanie drugim zapięciem drugiego koła roweru. Stojak powinien też być w sposób stabilny i trwały przymocowany do podłoża.

Takie warunki bardzo dobrze spełnia stojak w kształcie odwróconej litery „U”. Daje on możliwość oparcia i przypięcia co najmniej dwóch rowerów dowolnego typu, o różnej wielkości ramy, szerokości opon oraz kształtu kierownicy. Typowe wymiary stojaka to długość 50 a 80 cm, wysokość 70-80 cm, średnica rury 6-8 cm. Zalecana odległość między stojakami to 1,0 (wymiary i odległości poniżej).

Pojedynczy stojak umożliwiający przypięcie dwóch rowerów to wydatek od 200 do 400 zł, w zależności od materiałów i wykończenia.

Stojaki typu „wyrwikółka” mogą przyczynić się do kradzieży rowerów  – wystarczy odmontować koło i odejść z rowerem. Dodatkowo w przypadku silniejszego wiatru takie stojaki mogą uszkodzić rower, jego koło lub tylną przerzutkę.

 

 

Skip to content