Edycja 2020

W 2020 roku oprócz corocznej edukacji rowerowej w szkołach, odbyło się opracowanie modelu Tczewskiej Karty Rowerowej. Z doświadczeń z lat poprzednich, zdecydowano na skrócenie liczby godzin kursu.

Działanie polega na realizacji zajęć w ruchu ulicznym prowadzonych w systemie 3 osobne spotkania po 1 godz. lekcyjnej lub 2 osobne spotkania po 1,5 godz. lekcyjnej. Edukacja była zaplanowana dla osób, które zdały egzamin na kartę rowerową jako program utrwalający zdobyte umiejętności. Zakres był planowany dla 15 grup po 3 godz. lekcyjne. Razem 45 godzin lekcyjnych.

Program nauki jazdy na rowerze w ruchu ulicznych planowany był dla min. 105 uczniów w wymiarze łącznie 45 godz. lekcyjnych. Jednak grupa to max. 12 os. Jeden pakiet dla jednej grupy to 3 godz. lekcyjne. Zajęcia w ruchu ulicznym będą prowadzone przez min. dwóch trenerów i opcjonalnie nauczyciela z danej szkoły.

Celem realizacji programu jest przede wszystkim nabycie praktycznych umiejętności, jak pewnie i bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym. Z naszych badań wynika, że rowerzyści nie zawsze znają przepisy ruchu drogowego i z lęku poruszają się po chodnikach.

Rozpoczęcie zajęć w ruchu ulicznym, miało być poprzedzone przeprowadzeniem serwisu rowerowego każdej osoby uczestniczącej w zajęciach. Serwis rowerowy Wykonawca przeprowadzi na terenie danej szkoły i będzie on obejmował:

  1. czyszczenie napędu, przerzutki przedniej i tylnej oraz hamulców,
  2. smarowanie łańcucha, przerzutek oraz napędu,
  3. regulacja przerzutek,
  4. regulacja hamulców,
  5. podcentrowanie kół,
  6. pompowanie kół,
  7. kasowanie luzów na piastach kół, steru kierownicy i mechanizmu korbowego,
  8. kontrola połączeń śrubowych i kasowanie luzów,
  9. sprawdzenie sprawności i skuteczności działania podzespołów roweru wraz z informacją zwrotną dla klienta,
  10. wymiana klocków i linek, o ile rower tego wymaga.

Z każdego wykonanego serwisu, Wykonawca sporządzi kartę serwisową, jaka zostanie przekazana dziecku uczestniczącemu w zajęciach z edukacji rowerowej. Karta serwisowa ma za zadanie poinformować dziecko oraz jego rodziców o tym, które elementy roweru zostały sprawdzone, naprawione oraz co wymaga specjalistycznej naprawy, a czego nie obejmował podstawowy serwis przeprowadzony przez Wykonawcę. Karta serwisowa ma mieć charakter edukacyjny.

Edukacja rowerowa jest realizowana w ramach projektu pt.: Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Skip to content