Strategia do 2020

Polityka rowerowa miasta Tczewa do roku 2020

Polityka rowerowa Tczewa została przyjęta uchwałą Nr XLIV / 361 / 2014 Rady Miejskiej w Tczewie w dniu 29 maja 2014 r. Link do dokumentu pdf

Jest to dokument kierunkowy Strategii Rozwoju Tczewa do roku 2020, uchwalonej uchwałą Rady Miejskiej Nr Uchwała Nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 stycznia 2012 r.

Polityka rowerowa określa cele i priorytety jakie postawiło sobie miasto wobec rozwoju ruchu rowerowego w Tczewie. Głównym celem polityki rowerowej miasta Tczew w ciągłej perspektywie wieloletniej jest systematyczny wzrost udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży w mieście, co wpłynie na realizację celów bezpośrednich jaki mi są:
– poprawa bezpieczeństwa ruchu,
– zmniejszenie ilości zagrożeń motoryzacyjnych,
– poprawa warunków mobilności w obrębie miasta,
– wzmocnienie proekologicznych zachowań mieszkańców.

Koncepcja tras rowerowych w Tczewie do polityki rowerowej miasta Tczewa do 2020 roku
– plik do pobrania pdf

Istotnym elementem polityki rowerowej jest coroczny harmonogram określający zakres działań jaki miasto planuje realizować w danym roku

pdf Harmonogram na 2014 rok
pdf Sprawozdanie z  realizacji harmonogramu na 2014 rok

pdf Harmonogram na 2015 rok
pdf Sprawozdanie z  realizacji harmonogramu na 2015 rok

pdf Harmonogram na 2016 rok
pdf Sprawozdanie z  realizacji harmonogramu na 2016 rok

pdf Harmonogram na 2017 rok
pdf Sprawozdanie z  realizacji harmonogramu na 2017 rok

pdf Harmonogram na 2018 rok
pdf Sprawozdanie z  realizacji harmonogramu na 2018 rok

pdf Harmonogram na 2019 rok
pdf Sprawozdanie z  realizacji harmonogramu na 2019 rok

pdf Harmonogram na 2020 rok
pdf Sprawozdanie z  realizacji harmonogramu na 2020 rok

 

pdf Raport z ewaluacji strategii Polityka Rowerowa Miasta Tczewa do 2020 r

 

 

Skip to content