Porównanie wyników 2020 do 2018

Najwyższe oceny (do 2,7) badani przyporządkowali następującym tematom:

 • Promowanie przez miasto jazdy na rowerze (poprawa z 2,5 na 1,8)
 • Jazda rowerem sprawia radość (poprawa z 2,4 na 1,8)
 • Łatwo dotrzeć rowerem do centrum (poprawa z 2,3 na 1,8)
 • Podejmowane są znaczne wysiłki na rzecz rozwoju korzystania z rowerów (poprawa z 2,5 na 1,9)
 • Rowerem jeździ każdy – nie ma znaczenia, czy jest młody, stary czy w średnim wieku (poprawa z 2,2 na 1,9)
 • Można szybko i łatwo dotrzeć prostymi drogami do codziennych celów podróży (poprawa z 2,7 na 2,1)
 • Większość dróg jednokierunkowych jest dostępna dla ruchu rowerów w obu kierunkach (poprawa z 2,7 na 2,1)
 • Nawierzchnia dróg dla rowerów jest wygodna, gładka i płaska (poprawa z 2,5 na 2,2)
 • Dziennikarze pozytywnie odnoszą się do cyklistów (poprawa z 2,7 na 2,4)
 • Drogi rowerowe są wygodne, szerokie i pozwalają na łatwe wyprzedzanie wolniejszych osób jadących rowerem (poprawa z 2,6 na 2,5)
 • Na drogach dla rowerów osoby młode i osoby w starszym wieku mogą bezpiecznie poruszać się rowerem (poprawa z 2,9 na 2,5)
 • Na drogach dla rowerów nie ma żadnych przeszkód (np. znaków drogowych, lamp, stojaków reklamowych itp.) (poprawa z 3,1 na 2,6)
 • Cykle sygnalizacji świetlnej są dobrze dostosowane do ruchu rowerów (poprawa z 2,8 na 2,6)
 • Władze miasta dbają starannie, by samochody nie parkowały na drogach dla rowerów (poprawa z 3,0 na 2,6)
 • Jadąc rowerem czuję się bezpiecznie (poprawa z 3,2 na 2,7)
 • W zimie przejezdność dróg dla rowerów jest utrzymywana (poprawa z 3,2 na 2,7)

Skip to content