Rowerowe projekty

Rowerowe projekty miejskie

W ramach “miękkich” działań rowerowych miasto uczestniczyło w dwóch unijnych projektach:
– PRESTO – “Promowanie codziennego transportu rowerowego” realizowanego w latach 2009-2012
– Central MeetBike- Wzrost poziomu zrównoważonego transportu w miastach Europy Środkowej poprzez poprawę zintegrowanej promocji roweru i międzynarodowej sieci współpracy realizowanego w latach 2011-2014.

1. PRESTO
Głównym celem projektu PRESTO było przygotowanie do uruchomienia Europejskiej Wirtualnej Akademii Cyklistów zarządzanej przez ECF, a wspieranej informatycznie przez PSWE. W ramach PRESTO osoby reprezentujące miasto Tczew, ale również Zagrzeb, Wenecję, Grenoble oraz wspomniane miasto partnerskie Gdańska – Bremę mieli okazję uczestniczyć w szkoleniach związanych z podwyższaniem kwalifikacji w takich obszarach polityki rowerowej jak: infrastruktura rowerowa, kampanie promocyjne oraz zagadnienia związane z rowerami elektrycznymi.
Dodatkowo oprócz wymiaru europejskiego, każde z miast miało możliwość implementacji tzw. działań lokalnych związanych z wymienionymi wyżej obszarami polityki rowerowej.
Działania lokalne w Tczewie odbywały się pod hasłem „Rower dla wszystkich pokoleń”. W związku z tym planowano uruchomienie w ramach projektu PRESTO:
– strony internetowej, która umożliwić miała zbieranie wszystkich niezbędnych informacji związanych z barierami rozwoju ruchu rowerowego.
– kampanii promującej eskortowanie przez Babcie i Dziadków czy też Seniorów swoich wnucząt jadących rowerem do i ze szkoły.
– promocji rowerów elektrycznych podczas Dnia bez Samochodu.

W dniach 26-27 lutego 2010 w Tczewie odbyły się warsztaty Improving Cycling Culture in Cities, zorganizowane przez Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa w ramach projektu Presto. Były to prawdopodobnie pierwsze warsztaty rowerowe w Polsce w całości prowadzone przez ekspertów zagranicznych. Udział wzięło ok. 60 osób, przede wszystkim z samorządów lokalnych i organizacji pozarządowych. Więcej o warsztatach tutaj http://www.zm.org.pl/?a=tczew-102 oraz tutaj http://www.tczew.pl/index.php?akcja=tekst&bin=ebe65c1098d76f2

W ramach projektu wypracowano różne dobre praktyki odnoszące się do infrastruktury rowerowej jak i miękkich działań rowerowych.

2. Central MeetBike

Projekt miał na celu stworzenia lepszych warunków do jazdy na rowerze poprzez wykorzystanie informacji i doświadczeń niemieckich miast. Powstały model powinien zostać wprowadzony w życie w każdym z miast realizujących projekt. Celem była także poprawa złej sytuacji panującej na drogach Europy Środkowej, co bezpośrednio wpływa na: jakość życia, środowisko naturalne oraz ilość wydzielanego do atmosfery dwutlenku węgla. Proces ten powinien zostać przyspieszony poprzez dobrą edukację kluczowych grup docelowych oraz promowanie korzystania z roweru.
CentralMeetBike zakładał wykorzystanie doświadczeń partnerów z Lipska i Drezna w rozwijaniu ruchu rowerowego. Niemieckie podejście systemowe, oparte przede wszystkim na działaniach informacyjno-promocyjnych, w miastach wschodniej części Niemiec, w zaledwie kilka lat doprowadziło do zwiększenia udziału ruchu rowerowego do kilkunastu procent. Projekt składał się z 5 pakietów roboczych, które obejmowały takie zagadnienia jak: zarządzanie projektem, działania promocyjne, działania związane z tworzeniem dokumentacji na rzecz rozwoju systemu rowerowego, serię konferencji i wizyt studyjnych oraz działania związane z rozbudową infrastruktury rowerowej.
Działania inwestycje obejmowały zakup stojaków (80 szt.) i garaży rowerowych (20 szt.), które zlokalizowane zostały na terenie miasta: 1 wiata na 10 boksów na terenie węzła transportowego przy dworcu PKP, a wiaty na 5 boksów – przy Urzędzie Miejskim oraz przy Forum Inicjatyw Społecznych. Stojaki ustawiono w następujących punktach:
– po 10 stojaków przy każdym z gimnazjów (nr 1, 2, 3 i „katolik”)
– 3 – parking przed Domem Przedsiębiorcy
– 6 – na pl. Hallera
– 3 – przy CKiS
– 6 – Bulwar Nadwiślański, przystań
– 18 – węzeł transportowy
– 4 – przy Urzędzie Miejskim.

W ramach projektu Central MeetBike w lipcu 2012 roku zamontowano w Tczewie przy ulicy Pomorskiej czujnik z systemem pętli indukcyjnych, który ma za zadanie zliczanie przejeżdżających rowerzystów na drodze rowerowej i stanowi doskonałe źródło informacji o codziennym ruchu rowerowym. Gromadzone w ten sposób dane pozwolą na bieżąco analizować dynamikę wzrostu ruchu rowerowego i ułatwią podejmowanie właściwych decyzji odnośnie dalszego rozwoju tras rowerowych w Tczewie. Tczew jako pierwszy w Polsce zaoferował dostęp do informacji online, z których każdy może się dowiedzieć, ile osób skorzystało ze ścieżki przy ul. Pomorskiej konkretnego dnia, w ciągu tygodnia, miesiąca lub roku.

W ramach projektu powstały 2 raporty BYPAD o których jest mowa wyżej.

Ponadto w ramach projektu zostało wykonane badanie potrzeb i oczekiwań związanych z przemieszkaniem się na rowerze po Tczewie.

Więcej o projekcie tutaj http://projektyue.wrotatczewa.pl/central-meetbike

Skip to content