Badanie – ruch rowerowy w Tczewie 2015-2021

Rozwój ruchu rowerowego w miastach stanowi jeden z ważniejszych postulatów zrównoważonej mobilności miejskiej. Coraz większa liczba miast w Europie i na Świecie dostrzega potencjał ruchu rowerowego, tworząc programy wsparcia lokalnej polityki rowerowej. W ramach tych programów realizowane są zarówno działania twarde, związane z budową nowej, bezpiecznej i wygodnej infrastruktury rowerowej, jak również działania miękkie skoncentrowane na edukacji i promocji roweru jako codziennego środka transportu. Działania te mają być odpowiedzią na potrzeby rowerzystów, szczególnie w zakresie codziennych przejazdów przez miasto w celach komunikacyjnych.

Urząd Miejski w Tczewie każdego roku przeprowadza badanie rowerowe, w ramach którego identyfikowane są potrzeby rowerzystów. W badaniu pozyskiwane są także informacje o zachowaniu rowerzystów oraz ich ocenie działań prowadzonych przez Miasto na rzecz ruchu rowerowego. Przeprowadzane cyklicznie każdego roku badanie stanowi element realizacji strategii Polityka rowerowa miasta Tczewa do 2030 roku w zakresie realizacji Celu 1.3. monitoring ruchu rowerowego i infrastruktury rowerowej, Cel operacyjny 1.3.1. Społeczne konsultacje rozwoju ruchu rowerowego (Kwiatkowski i in., 2020).

Zachęcamy do zapoznania się z raportami z poszczególnych lat.

Skip to content