Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Gmina Miejska Tczew informuje, że:


1. Administrator Danych Osobowych Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Gmina Miejska Tczew z siedzibą przy Placu Marszałka Piłsudskiego 1, 83-110.


2. Inspektor Ochrony Danych Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Miejskiej Tczew – p. Adrianą Głuchowską możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@um.tczew.pl oraz numerem telefonu: 696 011 969


3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Dane osobowe przetwarzane są w celu promocji zdrowego trybu życia na terenie Gminy Miejskiej Tczew, na potrzeby konkursu „Rowerem do pracy”, w oparciu o Art. 6 ust. 1 lit. e RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.


4. Odbiorcy danych
W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.


5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.


6. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:
1) dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
3) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Miejskiej Tczew Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.


7. Profilowanie
Ponadto informujemy, że Gmina Miejska Tczew może przetwarzać dane osobowe w trybie zautomatyzowanym oraz że dane mogą być profilowane.

Skip to content